Diagnostiek

Pedagogiek en Onderwijskunde

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Error
  • JFTP::login: Unable to login
  • JFTP::pwd: Bad response
  • JFTP::pwd: Bad response

Welkom bij de cursus diagnostiek

In dit programma doorloop je samen met een orthopedagoog stapsgewijs de diagnostische procedure van aanmelding en intake tot conclusie en advies.
Je volgt een casus van een meisje dat wordt aangemeld voor onderzoek. Allerlei belangrijke (beslissings)momenten van de orthopedagoog komen naar voren. De handelingen van de orthopedagoog worden bovendien toegelicht met tekst-, geluids- en beeldmateriaal. Meekijkend over de schouder van de orthopedagoog kun je inzicht verwerven in het orthopedagogisch handelen.

In bovenstaand menu vind je onder Theorie achtergrondinformatie over het diagnostisch proces en de verslaglegging daarover. Onder Casus vind je de thema's die gedurende de cursus behandeld worden.